Algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt op de eerste vrijdag van maart onze algemene ledenvergadering gehouden.

Datum: vrijdag 3 maart 2017
Plaats: Trefkoele+, Ruigedoornstraat 105, Dalfsen
Aanvang: 20.00 uur


Voorafgaand aan de vergadering zal de agenda van de jaarvergadering gepubliceerd worden in de Dalfser Marskramer, Dalfsennet en op de website van onze vereniging. Op de website van onze vereniging kunt u dan tevens kennis nemen van de concept notulen van de algemene ledenvergadering van 3 maart 2017.

Tijdens de pauze zal er een dialezing komen. Als u zelf suggesties heeft voor een lezing, dan hoort het bestuur die graag.  

Na afloop van de vergadering is er traditioneel de gratis bingo met een uitgebreid prijzenpakket. Voor alle aanwezigen zijn er ook een aantal gratis consumpties.

Eventuele onderwerpen die u behandeld wilt hebben op de jaarvergadering kunt u tot 2 weken voor de jaarvergadering schriftelijk doorgeven aan het secretariaat of via het contactformulier op de website.