Automatische incasso

De vrijwilligers van de vereniging zijn veel tijd kwijt om alle afzonderlijke betalingen te verwerken. Dit komt omdat iedere afzonderlijke betaling handmatig moet worden verwerkt. Indien u een machtiging afgeeft aan de vereniging om de contributie te innen, bespaart  u ons veel extra werk.

Bij leden die een incassomachtiging hebben afgegeven wordt jaarlijks de contributie rond 1 november van de rekening afgeschreven. U heeft vervolgens 56 dagen de tijd, indien u het met de afschrijving niet eens bent, deze door uw bank te laten terugboeken (storneren). Na die periode van 56 dagen wordt de VISpas zo spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd.

U kunt onderstaand een machtigingskaart aanvragen. Wij sturen u een machtigingskaart toe, welke u vervolgens ondertekend kunt terugsturen.

Het komt regelmatig voor dat een incasso niet lukt omdat er onvoldoende saldo is op de rekening of omdat een rekening is komen te vervallen. Als lid blijft u zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de contributie.

Foutmelding 
 
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Ik wil graag een machtigingskaart ontvangen
Opmerkingen