VACATURE PENNINGMEESTER SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

terug naar overzicht

Zondag, 30 april 2017

VACATURE PENNINGMEESTER SPORTVISSERIJ OOST-NEDERLAND

De termijn van de huidige penningmeester van Sportvisserij Oost-Nederland eindigt in mei 2017. Hij stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn. Hierdoor ontstaat per mei 2017 een vacature voor een:

PENNINGMEESTER M/V

Sportvisserij Oost-Nederland is de koepelorganisatie op het gebied van de georganiseerde sportvisserij in de provincie Overijssel, een deel van Drenthe, een deel Gelderland (Noord Veluwe) en de Noordoostpolder. Sportvisserij Oost-Nederland behartigt de belangen van 71 hengelsportverenigingen met in totaal 63.000 seniorleden en 7.000 jeugdleden. Het kantoor van Sportvisserij Oost-Nederland is gevestigd in Raalte. Er zijn 7 vaste medewerkers in dienst (6 fte).

Het bestuur nodigt gegadigden uit naar deze functie te solliciteren.

Wij zoeken Kandidaten die beschikken over bestuurlijke capaciteiten en goede contactuele en sociale vaardigheden. Zij hebben een opleiding op HBO niveau (financiële richting) of door aantoonbare ervaring een dergelijk niveau bereikt. Affiniteit met de hengelsport wordt op prijs gesteld, maar is niet beslist noodzakelijk. Taken Hij/zij zal vooral bezig zijn met de beleidsmatige zaken van de vereniging in dagelijks bestuur verband en zal in staat moeten zijn op financieel terrein structuur te geven aan beleidsplannen in nauwe samenwerking met vooral de directeur. Tevens ziet de penningmeester toe op de budgetbewaking en draagt hij/zij zorg voor het jaarlijks opstellen van de begroting en jaarrekening en presentatie daarvan aan de kascommissie en de Algemene Ledenvergadering. Hij/zij is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor de juiste registratie hiervan. De daadwerkelijke boekhoudkundige verwerking wordt uitgevoerd door één van de medewerkers. Eenmaal per 14 dagen is er overdag een overleg met het dagelijks bestuur en eenmaal per maand in de avonduren een algemene bestuursvergadering. Tevens zal er incidenteel overleg plaatsvinden met het ambtelijk apparaat.

Wij bieden Naast een plezierige werkomgeving geldt voor deze vrijwilligersfunctie een passende onkostenvergoeding.

Kandidaten kunnen zich voor nadere informatie wenden tot: G.H. Sloot (secretaris), tel. 06-30048977

Sollicitaties kunnen worden gericht aan: Bestuur Sportvisserij Oost- Nederland Almelosestraat 1 8102 HA Raalte of via e-mail: piek@sportvisserijoostnederland.nl met als onderwerp: Vacature penningmeester

De sollicitatietermijn sluit maandag 8 mei 2017. Voor meer informatie over onze organisatie kunt u het jaarverslag van 2016 raadplegen door op de link te klikken. http://www.sportvisserijoostnederland.nl/over-ons/vacatures/