Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Roofviswedstrijd

 1. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van 
  • Op hun naam gestelde vereiste vergunning/bescheiden.
  • Deugdelijk onthakingsgereedschap
 2. Er wordt uitgegaan van sportief gedrag, vrij vissen - en elkaar laten vissen - binnen het vastgestelde / afgesproken watergedeelte. 
 3. Het is enkel toegestaan te vissen met één hengel - al of niet voorzien van een opwindmechanisme - met alle wettelijk toegestane aassoorten. Eventuele wettelijke bepalingen en die van de vergunning(en) dienen hierbij in acht te worden genomen.
 4. Alle gevangen roofvis, zijnde snoek, snoekbaars, roofblei en baars, tellen mee voor de totale score. Er wordt uitsluitend gevist - en gemeten - naar lengte waarbij, zowel maatse als ondermaatse vis meetelt. Alle gevangen vis dient zorgvuldig te worden behandeld. 
 5. Het meten van de gevangen vis geschied zo spoedig mogelijk en - indien mogelijk - met tenminste één collega deelnemer of in het bijzijn van een ieder die dit kan/wil doen. Hiervan wordt een aantekening gemaakt op de meetbrief met een paraaf. Terstond na de meting en eventuele foto-opname, dient de gevangen vis in het water te worden teruggezet.
 6. Het is toegestaan elkaar hulp te bieden bij het landen van een gehaakte vis. 
 7. De, tijdens of net voor het bepaalde einde der wedstrijd, gehaakte vis telt mee voor het eindresultaat.
 8. Mocht men gelijk eindigen in totaallengte dan telt het aantal. Is dit ook gelijk dan beslist het lot.
 9. Het niet nakomen van bovenstaande voorwaarden heeft uitsluiting van de uitslag voor die wedstrijd waarin het voorkomt tot gevolg.
 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding voorlopig, en te samen met het bestuur definitief. 
 11. De wedstrijdorganisatie, noch H.S.V.” De Brasem”, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en/of enigerlei schade/letsel, welke de deelnemer(ster) ondervindt voor/tijdens of na de wedstrijd.