55+

***19 April 2019*** 
 
1e Dhr. Kulsdom - 4 kilo en 800 gram
2e Dhr. Hartman - 2 kilo en 410 gram
3e Dhr. Dijkgraaf - 2 kilo en 360 gram
3e Dhr. Koelewijn - 2 kilo en 360 gram
4e Dhr. Nieuwland - 690 gram

=====================================

***3 Mei 2019***

1e Dhr. Hartman - 110 gram
2e Dhr. van der Meer - 80 gram
3e Dhr. Dijkgraaf - 70 gram
4e Dhr. Melenhorst - 50 gram
5e Dhr. Kulsdom - 20 gram

=====================================

***23 augustus 2019***

1e Dhr. Hartman - 1160 gram
2e Dhr. Melenhorst - 660 gram
3e Dhr. v/d Meer - 390 gram
4e Dhr. Kulsdom - 260 gram
5e Dhr. Dijkgraaf - 110 gram

======================================

***13 september 2019***

1e Dhr. Dijkgraaf - 110 gram
2e Dhr. Nieuwland - 60 gram
3e Dhr. Hartman - 40 gram
3e Dhr. v/d Meer - 40 gram
4e Dhr. Kulsdom - 10 gram

======================================

***27 september 2019***

1e Dhr. Kulsdom - 12 kilo en 600 gram
2e Dhr. Nieuwland - 500 gram
3e Dhr. v/d Meer - 410 gram
4e Dhr. Hartman - 400 gram
5e Dhr. Melenhorst - 50 gram
6e Dhr. Dijkgraaf - 10 gram