Reglement Karperkoppel 2024

Deelname:
1. De deelnemers dienen een op naam gestelde en geldige VISpas/nachtvis toestemming te hebben. Deelnemers dienen zich verder te houden aan de algemene voorwaarden van de VISpas.
2. Een koppel bestaat uit tenminste één deelnemer van 18 jaar of ouder.

Wedstrijdregels:
1. De loting is op vrijdag 24 mei om 14:00 uur in de Trefkoele+ Het is verplicht dat per koppel één van de teamleden aanwezig is tijdens de loting.
2. De wedstrijd begint zodra het eerste lootje is getrokken. De wedstrijd eindigt zondagmorgen 26 mei om 11:00 uur. Vanaf 13:00 uur volgt de prijsuitreiking in de Trefkoele+
Het adres van de Trefkoele+ is:
Trefkoele +
Ruigedoornstraat 108
7721 BR
Dalfsen

3. Houd uw stek schoon en opgeruimd.
4. Het is verboden om het wedstijdwater te verlichten met fakkels en/of lampen. Discrete verlichting in tenten en bij het landen van een vis is toegestaan. Het maken van open vuur is verboden. Gaspitjes zijn wel toegestaan.
5. Er kan worden gevist met maximaal 4 hengels per koppel (2 per deelnemer).
6. Het gebruik van radiografisch bestuurbare apparatuur (voerboten) alsmede fishfinder/ dieptemeter is toegestaan. Het gebruik van een rubberboot is toegestaan, maar alleen als de gebruiker een deugdelijk zwemvest draagt. Als een deelnemer weigert een zwemvest te dragen in de boot, wordt het koppel gediskwalificeerd.
7. Voeren buiten de aan een koppel toegewezen stek is niet toegestaan.
8. Op de stek mogen zonder toestemming van de wedstrijdleiding geen reclame-uitingen zoals vlaggen en banners geplaats worden. De deelnemers dienen zich discreet en rustig te gedragen.
9. Op de stekken mogen zich alleen de deelnemers en wedstrijdleiding bevinden, overige personen mogen zich alleen na toestemming van de wedstrijdleiding op de stek bevinden. Mocht men in overtreding zijn kan dit lijden tot diskwalificatie.
10. Elk koppel dient de beschikking te hebben over minimaal 2 weighslings (bewaarzakken worden afgeraden op de rivier), een schepnet (minimaal 100 cm) een (vochtige) onthaakmat (minimaal 70 x 110 x 6 cm) en een emmer water. De vangst van karper dient zo spoedig mogelijk telefonisch te worden gemeld aan de wedstrijdleiding, deze komt dan zo snel mogelijk voor weging naar het koppel. Na de weging en het fotograferen van de gevangen karper wordt deze voorzichtig teruggezet in het wedstrijdwater, het weegteam wacht tot de karper is weggezwommen.
11. Graskarpers tellen niet mee met de wedstrijd. In verband met de kwetsbaarheid van deze vissen dient een graskaper zo snel mogelijk teruggezet te worden.
12. De wedstrijdleiding weegt de vis met een door de organisatie beschikbaar gestelde weegschaal en weegzak. Het koppel dient even als het weegteam te tekenen voor het gevangen gewicht, het koppel ontvang een kopie van het weegbriefje.
13. Alleen schub, spiegel, rijen en lederkarpers kunnen ter weging worden aangeboden.
14. Houd er rekening mee dat u als koppel gesitueerd kan worden in een weiland met bijvoorbeeld schapen of koeien, om problemen te voorkomen hebben we als organisatie moeten besluiten dat honden, ook al zijn ze aangelijnd, op de stek niet welkom zijn.
15. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de wedstrijdleiding onmiddellijk op te volgen.