Opgave Karperkoppel wedstrijd 2024


LET OP: Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van de door de organisatie of in opdracht van de organisatie gemaakte foto en/of videobeelden te promotie van de Dalfser Karperkoppel en HSV De Brasem te Dalfsen. Het volledige bedrag van de inschrijving komt ten goede aan karperuitzet!

VOORWAARDEN INSCHRIJVING:

- Inschrijven kan alleen door te mailen naar dalfserkarperkoppel2024@outlook.com - Het inschrijfgeld voor de wedstrijd is 100 euro per koppel.
- Vermeld in de inschrijf e-mail duidelijk jullie namen, woonplaats, adres, leeftijd, telefoonnummers en e-mailadressen
- Wanneer er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken volgen zal er een wachtlijst ontstaan. De organisatie zal bij eventuele vrijgekomen plekken de langst wachtende benaderen voor deelname.
- De inschrijving is compleet wanneer de deelnemers een bevestigingsmail hebben ontvangen van de organisatie, na deze mail heeft het deelnemende koppel 7 dagen de tijd om de betaling te voldoen. De inschrijving vervalt wanneer de betaling na deze 7 dagen nog niet is voldaan.
- Deelnemers gaan middels inschrijving akkoord met het wedstrijdreglement van De Dalfser Karperkoppel 2024