Wateren Timmerman & Zn

Algemeen

Onze vereniging is in het verleden aangesloten geweest bij het Regionaal Viswaterbeheer IJssel-, Vecht- en Zwartewaterdelta. De 'Regio' is per 1 januari 2013 komen ter vervallen. Echter kunnen de leden van onze vereniging nog wel gebruik maken van een speciale vergunning voor 9 wateren of delen van wateren. De vergunning geldt alleen voor leden van verenigingen die aangesloten waren bij het Regionaal Viswaterbeheer IJssel-, Vecht- en Zwartewaterdelta. Deze aanvulling is tot stand gekomen door een machtiging welke overeengekomen is met de beroepsvisser Visserijbedrijf Timmerman & Zn uit Genemuiden.

Het gaat om:

 1. Het Zwartewater tussen kilometerraai 17.825(nabij Industriehaven Oost III)en kilometerraai 19.500(nabij De Ketting). 
 2. Het Galgenrak nabij kilometerraai 9250 in het Zwartewater.
 3. Het Meppelerdiep vanaf het Zwartewater tot kilometerraai 1300.
 4. Gemeente Zwartewaterland, sektie C,nummer 2414,Binnenhaven Genemuiden.
 5. Gemeente Zwartewaterland, sektie L, nummer 286,Buitenhaven Genemuiden.
 6. Gemeente Zwartewaterland, sektie L,nummer 271,Vluchthaven De Belt.
 7. Gemeente Zwartewaterland, sektie K,nummer 563,ged.Industriehaven Oost III.
 8. Het Veneritekanaal, sektie L 28,450 meter vanaf de Goot in Oostelijke richting.
 9. Het Scheepvaartgat (voorzover gelegen in het Zwartemeer).

Benodigde schriftelijke toestemming

De benodigde schriftelijke toestemming kunt u hier downloaden. De machtiging is alleen geldig als u ook een geldige VISpas van onze vereniging bij u hebt. Indien u nog geen lid bent van onze vereniging, kunt u lid worden bij onze verkoopadressen of online via onze vereniging.

Aanvullende bepalingen wateren Timmerman & Zn. 

 • Er mag gevist worden vanuit een boot en vanaf de publieke oevers. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de
  eigenaar of gebruiker de landerijen te betreden.
 • Er geldt een meeneemverbod voor aal, karper en snoek en meer dan één bovenmaatse snoekbaars. Hengelaars die aal of meer dan één snoekbaars in bezit hebben, worden geacht te hebben gevist zonder schriftelijke toestemming.
 • De gevangen vis, welke voor consumptie behouden wordt, dient direct gedood te worden en overige vis dient levend en
  onbeschadigd in hetzelfde water teruggezet te worden.
 • De schriftelijke toestemminghouder dient zich te onderwerpen aan elke controle welke door Visserijbedrijf Timmerman & Zn. noodzakelijk wordt geacht.
 • Nachtvissen is op alle voornoemde wateren verboden.
 • Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen. Visserijbedrijf Timmerman & Zn. en de
  eigenaren van het viswater aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.