Hulsterplassen 1 & 2

Algemeen

De Hulsterplassen liggen in het noordelijke deel van Nieuwleusen en zijn gegraven in de jaren zestig en tachtig. De leden van onze vereniging mogen vissen in de Hulsterplassen 1 & 2 op machtiging van HSV de Voorn. Het water mag alleen van de voor publiek toegankelijke oevers bevist worden. De Hulsterplassen hebben een goede bereikbaarheid rondom. Let met parkeren erop dat u de omwonenden niet tot last bent.  

Benodigde schriftelijke toestemming

De Hulsterplassen 1 & 2 is een verenigingswater van HSV de Voorn. De leden van onze vereniging mogen hier vissen vanwege de machtiging met HSV de Voorn. Indien u nog geen lid bent van onze vereniging, kunt u lid worden bij onze verkoopadressen of online via onze vereniging.

Details

Oppervlakte: totaal ca. 7,00 ha.
Lengte: maximaal ca. 490 meter
Breedte: gemiddeld ca. 80 meter
Diepte: maximaal 15 meter
Bodem: (zachte) zandbodem
Plantengroei: op de meeste plekken geen plantengroei. Wel lelievelden en plompeblad.  

Aanvullende bepalingen verenigingswater  

 • Het vissen mag uitsluitend plaats vinden vanaf de voor publiek toegestane oevers.
 • Het leggen of hebben van vaartuigen en vlotten, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Tenzij ter plaatse door middel van borden anders wordt toegestaan.
 • De vergunninghouder is verplicht het water en de oever schoon te houden en te laten. Het is verboden de oevers/talud/steigers op enigerlei wijze schade te veroorzaken als gevolge van het gebruik van het visrecht. Eventueel, als gevolg van gebruik door deze vergunning, veroorzaakte schade komt voor rekening van de vergunninghouder.
 • De in de Hulsterplassen 1 & 2 en alle in de bebouwde kom gevangen roofvis - zijnde snoek, snoekbaars, baars en aal dienen onmiddelijk na vangst en eventuele meting te worden teruggezet en mogen derhalve niet worden meegenomen.
 • Het vissen vanaf de aan de Hulsterplas 2 gelegen vissteiger - toegang vanaf de Eshuisweg - is uitsluitend toegestaan indien men in het bezit is van de speciale vergunning. Deze wordt op verzoek door de secreratis van HSV de Voorn kostenloos verstrekt aan 55-plussers en minder-validen.
 • Auto's (motoren, bromfietsen, scooters etc.) zijn niet toegestaan bij de waterkant of op het terrein, tenzij ontheffing is gegeven. Parkeren van bedoelde voertuigen op de daarvoor bestemde plaatsen (openbare weg/ parkeerplaatsen).
 • Nachtvissen is alleen toegestaan in de Hulsterplassen op ge aangegeven plekken en indien u in het bezit bent van een speciale aanvullende vergunning van HSV de Voorn.
 • Het nuttigen van alcohol is niet wenselijk op basis van de APV.
 • Het gebruik van rode of anders kunstmatig gekleurde maden is verboden.
 • Alleen in een ruim leefnet mag gevangen vis tijdelijk worden bewaard. Het gebruik van een metalen leefnet is ten strengste verboden.
 • Alle leden van het bestuur van HSV de Voorn en overige controleambtenaren kunnen de nodige aanwijzigingen geven en deze dienen onverwijld te worden opgevolgd. Bij niet nakomen hiervan en/of het niet nakomen van de gestelde voorwaarden in deze vergunning en de wettelijke bepalingen van de Visserijwet kan intrekking van de vergunning tot gevolg hebben. In het laatste geval is men verplicht om op de eerste aanschrijving de verleende vergunningen en eventuele bijlage(n) in te leveren bij het secretariaat. Dit binnen de termijn welke gesteld is in de aanschrijving.