Adreswijziging

Bent u onlangs verhuisd of gaat u op korte termijn verhuizen? U kunt met het mutatieformulier een wijziging doorgeven aan onze ledenadministratie.

Wilt u als het een verhuizing betreft duidelijk aangegeven wat uw oude adres is en wat u nieuwe adres wordt / is geworden.

Foutmelding 
 
Naam
Geboortedatum
VISpasnummer
E-mail adres
Oud adres
Nieuw adres