Kolk Marshoek

Algemeen

De Kolk Marshoek is gelegen aan de zuidoever van de Overijsselse Vecht aan de Zuidelijke Vechtdijk. Voor het vissen in de Kolk Marshoek is een speciale aanvullende vergunning benodigd. van HSV de Brasem. De Kolk Marshoek bestaat met name bekend om het bestand aan brasem.

Van de Kolk Marshoek mag u alleen de noordelijke, oostelijke en de zuidelijke oever bevissen. De zuidelijke oever van de Kolk Marshoek is over het algemeen goed toegankelijk met de auto. Indien het grondwaterpeil hoog is kunnen de landerijen behoorlijk drassig zijn. Het is ten strengste verboden om de noordelijke en de oostelijke oever te betreden met de auto of een ander gemotoriseerd voertuig. De bevisbare oevers zijn in de onderstaande afbeelding geel gemarkeerd.

Benodigde schriftelijke toestemming

Voor de kolk Marshoek heeft een aanvullende schriftelijke toestemming nodig. Deze schriftelijke toestemming is alleen geldig in combinatie met een VISpas van een willekeurige vereniging die aangesloten is bij Sportvisserij Nederland.

U kunt de schriftelijke toestemming voor de kolk Marshoek verkrijgen bij onze verkoopadressen of online via onze vereniging.

Details

Oppervlakte: ca. 6 ha.
Lengte: ca. 225 meter
Breedte: ca. 290 meter
Diepte: maximaal 13 meter
Bodem: overwegend (harde) zandbodem
Plantengroei: geen

Aanvullende bepalingen schriftelijke toestemming

  • De schriftelijke toestemming is slechts geldig in combinatie met een geldende VISpas van een willekeurige vereniging aangesloten bij Sportvisserij Nederland.
  • De kolk mag alleen vanaf de zuidelijk, oostelijke of noordelijke oever bevist worden.
  • Het vissen is toegestaan met maximaal twee hengels. Dit geldt ook voor bezitters van de 3e hengelvergunning van Sportvisserij Oost-Nederland.
  • De landeijen mogen alleen aan de zuidelijke oever betreden worden met gemotoriseerde voertuigen, tenzij ontheffing is verleend.
  • Er geldt een algemeen meeneemverbod voor snoek en karper.
  • Bij gericht visen op karper is het gebruik van een zogenaamde onthaakmat verplicht.
  • Het gebruik van een zogenaamde bewaarzak is verboden.
  • Ruim afval op uw stek op (ook als dit niet van u is!)
  • Nachtvissen is verboden, tenzij u tevens in het bezit bent van een geldige NachtVISpas van Sportvisserij Oost-Nederland.