Automatische incasso

Als vereniging stellen wij het op prijs dat u ons machtigt om de jaarlijkse contributie van uw rekening te kunnen incasseren met een machtiging tot automatische incasso.

Mocht u hier gebruik van willen maken verzoeken wij u te mail naar info@hsvdebrasem.nl
Foutmelding