Geschiedenis

Hengelsportvereniging de Brasem is opgericht op 8 mei 1908. Onze vereniging is daarmee niet alleen één van de oudste verenigingen van de gemeente Dalfsen, maar behoort landelijk gezien ook tot de oudere verenigingen. Helaas zijn er geen stukken of notulen aanwezig in het archief uit de beginjaren. Vermoedelijk zijn deze tijdens de tweede wereldoorlog verloren gegaan.

De notulen en stukken in het archief van de vereniging beginnen in het jaar 1947. Een jaar waarin viswater gehuurd werd van de heer Kievit te Ommen. De Overijsselse Vecht was in deze jaren te vervuild om te vissen.

Vanaf 1954 wordt de seniorencompetitie gehouden. Het eerste jaar werden drie wedstrijden gevist. Enkele jaren later zal een vierde wedstrijd aan de competitie worden toegevoegd.
In 1955 wordt de eerste jeugdwedstrijd georganiseerd. Deze is bedoeld voor de jeugd tussen de 10 en 14 jaar.

Niet veel later zal in 1957 de contributie verhoogd worden van 1 naar 2 gulden. Met ingang van 1958 sluit onze vereniging zich aan bij de Hengelaarsbond. Vanaf 1964 zijn de loop- en visrechten van Overijsselse Vecht in handen van het Pachtfonds Overijsselse Vecht met uitzondering van beneden de stuw Vechterweerd.

In 1966 wordt de Combinatie Oost Nederland opgericht met als doel om zoveel mogelijk viswater onderling te kunnen uitwisselen. Later zal de naam van de Combinatie Oost Nederland nog wijzigen in Federatie Oost-Nederland en per 1 januari 2011 in Sportvisserij Oost-Nederland. Vanaf 1968 is onze vereniging aangesloten bij de Combinatie Oost Nederland.De Lindeboomskolk, onderdeel van de latere Bellingeweer, zal in 1968 verbeterd worden, zodat hier ook gevist kan worden. Uiteindelijk zal het nog tot 1972 duren voordat de visvijver gerealiseerd wordt. Helaas is in de tussentijd de toenmalige secretaris Gait van de Linde overleden. Gait heeft ervoor gezorgd dat visvijver werd gerealiseerd. In 1973 wordt de visvijver opengesteld middels een viswedstrijd welke werd geopend door de wethouder van sportzaken, de heer A.J. Diepman.

In 1969 krijgt onze vereniging op machtiging van De Hengelsport Zwolle tevens de loop- en visrechten van de Overijsselse Vecht voor het stuk van de stuw Vechterweerd tot aan de spoorbrug Berkum. Deze loop- en visrechten heeft onze vereniging tegenwoordig nog.

1971 zal het eerste verenigingsjaar zijn dat loopt van 1 januari tot en met 31 december. In de jaren volgend vinden meerdere visuitzettingen plaats. Met name karper, voorn, snoek, baars en graskarper wordt uitgezet.

Eind 1973 volgt de Grote Vergunning. Het begin van een landelijke visvergunning. De Grote Vergunning werd door onze vereniging in 1974 voor het eerst uitgegeven.

Het wedstrijdteam van onze vereniging weet ondertussen meerdere jaren de P.O.V. wedstrijden te winnen en ook de wedstrijd van Oost Nederland wordt gewonnen. De kwaliteit van het water in de Overijsselse Vecht verbeterd inmiddels ook van jaar tot jaar, waardoor de Overijsselse Vecht steeds beter bevisbaar wordt.

In 1979 komt de gemeente Dalfsen met een parkplan om meerdere vijvers te creëren bij de Lindeboomskolk. De naam luidt de Bellingeweer. In 1981 is de Bellingeweer gereed en in alle vijvers volgen enkele visuitzettingen.

In 1983 bestaat de vereniging 75 jaar. Als cadeau voor dit jubileum krijgt onze vereniging een vissteiger in de Bellingeweer. Deze steiger zal uiteindelijk in 2008 vervangen worden door een nieuwe vissteiger welke met het 100 jarig jubileum van de vereniging feestelijk in gebruik wordt genomen.

In 1988 wordt besloten om de achterste visvijver van de Bellingeweer geschikt te maken als karperput. In de volksmond wordt deze vijver vanaf toen de karpervijver genoemd.

Aan het begin 90-er jaren kent de vereniging een hoogtepunt qua ledenaantal met 831 seniorleden en 190 jeugdleden.

Voor een gedetailleerd beeld van wat zich door de loop van de jaren heeft afgespeeld, kunt u de notulen van de algemene ledenvergadering downloaden.