Wateren Westerbouwlanden

Algemeen

Twee thema's in de wijk Westerbouwlanden zijn water en groen. In alle watergangen in de wijk Westerbouwlanden mag gevist worden. Het gebied wordt begrenst door de straten Pr. Beatrixlaan / Bosmansweg / Weteringland / Vechtland en Bouwhuisweg. De leden van onze vereniging mogen vissen in de wateren in de wijk Westerbouwlanden op machtiging van HSV de Voorn. Het water mag alleen van de voor publiek toegankelijke oevers bevist worden. De meeste watergangen hebben een goede bereikbaarheid. Let met parkeren erop dat u de omwonenden niet tot last bent.

Benodigde schriftelijke toestemming  

De wateren Westerbouwlanden zijn verenigingswateren van HSV de Voorn. De leden van onze vereniging mogen hier vissen vanwege de machtiging met HSV de Voorn. Indien u nog geen lid bent van onze vereniging, kunt u lid worden bij onze verkoopadressen of online via onze vereniging.

Details

Oppervlakte: totaal ca. 2,00 ha.
Lengte: varieert
Breedte: varieert
Diepte: maximaal 1,5 meter
Bodem: (zachte) zandbodem
Plantengroei: op de meeste plekken geen plantengroei.

Aanvullende bepalingen verenigingswater

 • Vissen is alleen toegestaan van 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang. Nachtvissen is dus verboden.
 • Vissen is alleen toegestaan met 1 (één) hengel.
 • Het gebruik van elektronische beetverklikkers is verboden.
 • Gebruik van een boot / bellyboot is verboden.
 • Algemeen meeneemverbod.
 • Bewaarzak verboden, maar onthaakmat verplicht voor karpervissers.
 • Radio of andere geluidsapparatuur verboden.
 • Al het afval (ook niet zijnde van u) opruimen.
 • Visstek opgeruimd en schoon achterlaten.
 • Het gebruik van rode of anders kunstmatig gekleurde maden is verboden.
 • Alleen in een ruim leefnet mag gevangen vis tijdelijk worden bewaard. Het gebruik van een metalen leefnet is ten strengste verboden.
 • Alle leden van het bestuur van HSV de Voorn en overige controleambtenaren kunnen de nodige aanwijzigingen geven en deze dienen onverwijld te worden opgevolgd. Bij niet nakomen hiervan en/of het niet nakomen van de gestelde voorwaarden in deze vergunning en de wettelijke bepalingen van de Visserijwet kan intrekking van de vergunning tot gevolg hebben. In het laatste geval is men verplicht om op de eerste aanschrijving de verleende vergunningen en eventuele bijlage(n) in te leveren bij het secretariaat. Dit binnen de termijn welke gesteld is in de aanschrijving.