Jaarverslag 2022Jaarverslag 2022 H.S.V de Brasem te Dalfsen

Het verenigingsjaar 2022 stond voor een gedeelte weer in het oppakken van onze wedstrijden, dit ging weer zoals vanouds en met veel succes, de wedstrijden werden goed bezocht door onze leden. Ook konden we onze grote koppelwedstrijd, en de nachtkoppel weer vissen en er werd goed gevangen. In 2022 werden er maarliefst 8 jeugdwedstrijden gevist. We beschikken als vereniging over een heel leuk en zeer fanatieke groep jonge vissers waardoor elke wedstrijd een finale opzich is. We genieten enorm van de opkomst van deze jeugdige vissers, de jeugd heeft immers de toekomst en dat willen wij graag stimuleren!
We zien wederom, zoals de laatste jaren, een groeiend aantal karpervissers komen en gaan op de Bellingerweer. Super natuurlijk, het karper bestand in onze vijvers is dan ook zeer goed te noemen. Een nadeel is, wat wij van velen te horen krijgen maar uiteraard zelf ook hebben waargenomen, is dat er met enige regelmaat afval wordt vergeten mee te nemen naar huis of er wordt gevist door personen die geen lid zijn van onze vereniging.
Probeer elkaar op een positieve manier te herinneren aan het belang van een schone visstek, wij zijn te gast in de natuur en dat willen we graag minstens zo mooi achterlaten dan wanneer we zijn begonnen met vissen.
Afgelopen jaar hebben er enkele bestuursleden en vrijwilligers de cursus “Controleur Sportvisserij’ met succes afgelegd. Deze personen zullen dan ook zeer regelmatig aan de waterkant te vinden zijn. Heeft u een vraag of opmerking m.b.t. tot bovenstaande zaken dan kunt u zich wenden tot één van de controleurs aan de waterkant of neem contact op via mail of telefoon. Deze gegevens kunt u vinden op www.hsvdebrasem.nl
Aankomend jaar willen we ons nog meer en duidelijker laten zien via de sociale media kanalen, heeft u leuke foto’s of tips, schroom dan wederom niet om iemand van ons te benaderen.
Ook hebben wij als bestuur in samenwerking met enkele landeigenaren er voor gezorgd dat we in een paar weilanden aan de Vecht geen last meer hebben van prikkeldraad langs de oever. Vele uren hard werken heeft ertoe geleid dat we stroomafwaarts van het evenemententerrein vrij kunnen zitten in het land van Kamphuis/Wennemars, Tevens is het land t.h.v. de uitkijktoren op de Stokte vrijgesteld voor de hengelsport in samenwerking met Sportvisserij Oost Nederland.
Ook zagen wij in 2022 het leden aantal weer flink stijgen en dat is een positieve trend, hopelijk kunnen wij deze tendens doorzetten door te luisteren naar de wensen van onze leden.
Ook zagen we de witvis vangsten sterk stijgen op de Bellingeweer, wat mede voor onze jeugd een positieve ontwikkeling is.
.Algemene ledenvergadering 2022

De algemene leden vergadering werd op 4 Maart gehouden in de Trefkoele+. Er waren 30 leden aanwezig. Naast de reguliere bestuurszaken werd er genoten van (en niet geheel onbelangrijk) de jaarlijkse bingo.

Bestuurssamenstelling (na de ALV 4 Maart 2022)
VoorzitterStefan Everts
PenningmeesterTim Bergman
SecretarisAlwin Reimert
LedenadministratieTim Bergman
Algemeen bestuurslidJan Kulsdom
Algemeen bestuurslidAb Westerkamp
Algemeen bestuurslid Renee Oude Breuil
Algemeen bestuurslid Robbin Sandink
Algemeen bestuurslidRemco Westerhof.
Jeugd/ Wedstrijden
In 2022 werden er maarliefst 8 jeugdwedstrijden gevist. We beschikken als vereniging over een heel leuk en zeer fanatieke groep jonge vissers waardoor elke wedstrijd een finale opzich is. We genieten enorm van de opkomst van deze jeugdige vissers, de jeugd heeft immers de toekomst en dat willen wij graag stimuleren!

Voor het eerst in jaren werd er tijdens de wedstrijden op de Bellingeweer bijzonder goed gevangen.
In totaal werd er maarliefst 115 meter aan vis gevangen over 8 verschillende wedstrijden!

Op zondag 10 Juli hebben 8 jeugdleden meegedaan aan de Dorpenwedstrijd aan de Drostenkamp vijver in Raalte, Deze werd georganiseerd door SVON. Helaas vielen onze leden niet in de prijzen maar het plezier was er niet minder om. Na afloop werd er genoten van een patatje met wat te drinken. Als vereniging hebben we alle kinderen een shirt gegeven met opdruk van onze HSV.


Bestuur avond

De vrijwillgersavond is over het jaar heen getild aangezien we onze agenda’s niet op elkaar afgestemd konden krijgen.
Contacten met HSV de Voorn en HSV Lemelerveld
Dit jaar is de gezamenlijke vergunning weer verlengd, wel hebben wij besloten in 2021 met de partnerverenigingen, dat alle nachtvissers aan de verenigingswateren, lid dienen te zijn van betreffende vereniging en dat is mede te zien aan het stijgende leden aantal.
Controles 2022
In verband met de toenemende drukte op de Bellingeweer heeft zich nog een controleur gemeld bij het bestuur daar zijn we zeer blij mee, met als gevolg dat we elke week zichtbaar zijn geweest op onze verenigingswateren met als groot compliment aan onze vereningscontroleurs.
Uitslag diverse wedstrijden 2022
Jeugd wedstrijd 1e plek voor Lysanne Pierik
Seniorenwedstrijd 1eRenee oude Breuil. Totaal 39970 gram
55 plus wedstrijd 1e plek voor Dhr. Kulsdom. Totaal 30200 gram
Nacht koppelwedstrijd : 1e – Kregel, J. En Jansen, M. – 72940 gram
Grote koppelwedstrijd:Robbin Sandink en Vincent Vosman 41080 gram
Karper Koppelwedstrijd: 1eStefan Everts en Tim Bergman. 96KG

Woord van dank
Tenslotte wil het bestuur iedereen bedanken die zich op wat voor manier ook, heeft ingezet voor onze vereniging. Een speciaal woord van dank gaat uit naar dierenspeciaalzaak Kloosterman voor het sponsoren van vele wedstrijden.