Notulen ALV 2019

Ter voorbereiding op de algemene ledenvergadering van 1 maart 2019 kunt u hier alvast de notulen van de algemene ledenvergadering 2018 downloaden.

Daarnaast kunt u hier ook het jaarverslag 2018 downloaden.

Deze notulen zullen behandeld worden op de algemene ledenvergadering op 1 maart 2019.