Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Notulen 111e algemene ledenvergadering

terug naar overzicht

Dinsdag, 12 november 2019

Notulen 111e algemene ledenvergadering HSV de Brasem

Datum: Vrijdag 1 maart 2019.

Aanvang: 20.00 uur.

Locatie: Trefkoele+ Panoramazaal


1.Opening.
De voorzitter opent de vergadering om 20:10 en heet iedereen van hartelijk Welkom op de ALV.


2.Ingekomen stukken.
Buiten de gebruikelijke ingekomen stukken van gemeenste SVN en SVON zijn er geen ingekomen stukken.


3.Notulen ALV 2018.
Notulen 110e ledenvergadering worden goed gekeurd met dank aan de secretaris


4.Jaarverslag 2018.
Het jaarverslag 2018 word goedgekeurd door de aanwezige leden met dank aan onze secretaris


5.Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019.
Het Financieel jaarverslag 2018 en de begroting worden door de aanwezige leden unaniem goed gekeurd met dank aan onze penningmeester.


Bevindingen kascommissie.
(Dhr. R. Westerhof en Dhr B. Ganzeboer), tevens verkiezing nieuw kascommissielid voor de heer Ganzeboer.
De Kascommissie geeft decharge omtrent het gevoerde Financiele beleid.
Dhr. Ganzeboer is aftredend en de John Herberink geeft aan dat hij wil toetreden tot de kascommissie. Waarvoor Dank!

De nieuwe kascommissie:
Remco westerhof (laatste termijn).
John Herberink (Eerste termijn)


6.Vaststellen contributie 2020.
Geen verhoging vanuit de vereniging buiten de mogelijke verhoging van Sportvisserij Nederland en of Oost Nederland.


7.Bestuursverkiezing.

-Dhr. R. Oude Breuil heeft zich verkiesbaar gesteld als Algemeen Bestuurslid.
Goed gekeurd door de aanwezige leden.

-Dhr. A. Reimert en Dhr. A. Westerkamp zijn aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe zittingstermijn binnen het bestuur.
Goedgekeurd door de aanwezige leden.


8.Pauze.


9.Prijsuitreiking diverse wedstrijden.

Serioren:
1. Robert Hilgenkamp 132 kg
2. Ab Westerkamp 84 kg
3.Renee oude Breuil 66kg
Totaal 517 kg met de wedstrijden

55+
 1.Dhr.van der meer 4500g 13pnt.
2. Dhr.Dijkgraaf 6700g.
3. Dhr.Hartman 2710g

Jeugd:
1. Unique Westerkamp1689 cm.
 2.Sam Hilgenkamp.1416 cm
3. Indy Westerkamp 1291cm
 Totaal 8840cm

Karperkoppl:
1. Patrick en Rudi 55 kg.
2. Gerald en Peter 18 kg.
3.Rene en Christiaan 10 kg 85 kg totaal.


10. Presentatie Ed piek
Ed piek was aanwezig i.v.m. de Waterschapverkiezingen en hij wil zich kandidaat stellen voor de partij Water Natuurlijk. En kwam ons vertellen wat water natuurlijk voor een partij is en wat hij voor ons als hengelsport wil betekenen.


11.Rondvraag.

Dhr. Klomp stelt voor om in vervolg de 55+ te verlaten naar 10 tot 14 uur, Jan dit op de eerste wedstrijd en zal kijken of hier meer animo voor is onder de mee vissende deelnemers.

12.Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:53 en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen een visrijk 2019 toe.