Jaarverslag 2021Jaarverslag 2021 H.S.V de Brasem te Dalfsen

Ook het verenigingsjaar 2021 stond voor een gedeelte in het teken van Corona. Zo hebben wij wedstrijden gedeeltelijk moeten verschuiven naar de 2e helft van 2021 en in sommige gevallen in een andere hoedanigheid moeten organiseren. Tevens is de traditionele ALV verplaatst van de eerste vrijdag van maart naar de eerste vrijdag van oktober. In verband met het verzetten van de ALV over het boekjaar 2020 naar 1 Oktober 2021 heeft het bestuur de prijzen bij de verschillende prijswinnaars thuis uitgereikt.
Zoals het u niet ontgaan zal zijn heeft er op 4 juli veel wateroverlast plaatsgevonden in de gemeente Dalfsen, hierdoor zijn de overstorten, welke aangesloten zijn op onze visvijvers De Bellingeweer aangeslagen. Op deze dag is er door de overstorten op de Bellingeweer veel water met benzine in het oppervlaktewater terecht gekomen. Het bestuur is tot midden in de nacht in samenwerking met Het Waterschap bezig geweest om alles te monitoren en sluizen open te zetten. De opvolgende dagen werd het zuurstofpeil in de vijvers nauwlettend in de gaten gehouden. Ondanks de lage zuurstofwaarden is het gelukt om vissterfte te voorkomen.
Daarbij ook een woord van dank richting het Waterschap.


Algemene ledenvergadering 2021

De algemene leden vergadering werd op 1 Oktober gehouden in de Trefkoele+. Er waren 25 leden aanwezig. Naast de reguliere bestuurszaken werd er genoten van (en niet geheel onbelangrijk) de jaarlijkse bingo.

Bestuurssamenstelling (na de ALV 1 Oktober 2021)
VoorzitterStefan Everts
PenningmeesterTim Bergman
SecretarisAlwin Reimert
LedenadministratieTim Bergman
Algemeen bestuurslidJan Kulsdom
Algemeen bestuurslidAb Westerkamp
Algemeen bestuurslid Renee Oude Breuil
Algemeen bestuurslid Robbin Sandink
Jeugd/ Wedstrijden
We hebben weer genoten van de jeugdwedstrijden dit jaar.
Maar liefst 6 wedstrijden werden er gevist door 14 verschillende deelnemers.
Over de vangsten viel ook niet te klagen, er werd in totaal 73 meter aan vis gevangen.
Wederom weer een groot woord van dank aan HSV de Voorn Nieuwleusen aangezien we meermaals hebben kunnen vissen aan de westerbouwlanden vijver.
Ook aan de Vecht werd goed gevangen waaronder een dikke brasem en veel fraaie voorns.


Bestuur avond

De vrijwillgersavond heeft plaatsgevonden op 24 September bij ‘Eten en Zo’ te Zwolle. Dit was een zeer geslaagde avond.

Contacten met HSV de Voorn en HSV Lemelerveld
Dit jaar is de gezamenlijke vergunning weer verlengd, wel hebben wij besloten met de partnerverenigingen, dat alle nachtvissers aan de verenigingswateren, lid dienen te zijn van betreffende vereniging.

Controles 2021
In verband met de toenemende drukte op de Bellingeweer hebben een aantal bestuursleden de cursus ‘verenigingcontroleur’ gevolgd en tevens behaald. Zodoende kunnen wij als verenigingscontroleur alsmede voor de wateren van Oost Nederland controles uitvoeren, zodat de handhaving op peil blijft.

Uitslag diverse wedstrijden 2021
Jeugd wedstrijd 1e plek voor Lisanne Pierik.
Seniorenwedstrijd 1e Ab Westerkamp.
55 plus wedstrijd 1e plek voor Dhr. Kulsdom.
Nacht Koppelwedstrijd :1e Damhuis & Ter Horst.
Karper Koppel Wedstrijd: 1e Jeroen Kamp en Jan Jansen.

Woord van dank
Tenslotte wil het bestuur iedereen bedanken die zich op wat voor manier ook, heeft ingezet voor onze vereniging.