Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 H.S.V. de Brasem te Dalfsen

Afgelopen jaar, het (vis)jaar van 2023 hebben we als bestuur weer geprobeerd er een fanatiek jaar van te maken met zijn allen. Naar ons idee is dat ook zeker gelukt, we hebben maar liefst 26 wedstrijden georganiseerd, voor jong en oud. Voor de 55+, de senioren, de karpervissers en de jeugd zijn er weer de benodigde prijzen te verdelen. Als afsluiter van de jeugdwedstrijden hebben we afgelopen jaar een ouder/kind wedstrijd gevist. Als kind kon je je vader, moeder, buurman, buurvrouw of opa of oma meenemen en hier werd gehoor aan gegeven! Het koppel Thijn en Jan ging er dankzij een dikke zeelt en brasem met de winst vandoor. Na afloop hebben we gezamenlijk op de Bellingeweer gegeten met elkaar.
Zoals bij elke Dalfsenaar wel bekend is er afgelopen jaar hard gewerkt in het dorp aan de zogenaamde klimaatstraat, de afvoer van het hemelwater werd van het rioolwater gescheiden zodat het vervolgens onder de rondweg door op de Bellingeweer geloosd kan worden. Als hengelsportvereniging moesten wij dit vernemen via een artikel in de krant. Nu proberen wij als bestuur al dik twee jaar om beter in contact te komen met onze gemeente, als één van de oudste en grootste verenigingen van Dalfsen zou het fijn zijn om in goed overleg bepaalde zaken te kunnen overleggen, plannen en eventueel uit laten voeren. Wij zijn hier nog steeds mee bezig en hopen dat de gemeente er voor onze vereniging zal zijn wanneer nodig.
De invalidesteiger aan de buitenzijde van de Bellingeweer, geplaatst en geschonken door de gemeente als cadeau voor ons 100 jarige bestaan is het afgelopen jaar door toedoen van weersinvloeden en eventuele vernieling onbruikbaar geworden, het bevissen van deze steiger was te gevaarlijk geworden en de gemeente heeft deze steiger volledig vernieuwd, de steiger is ruimer en beter toegankelijker geworden. Hiervoor onze grote dank!
In oktober werd er door Sportvisserij Oost Nederland de prijzenwedstrijd georganiseerd aan ‘onze’ Overijsselse Vecht, door de hevige regenval in het najaar was de Vecht nauwelijks bevisbaar en dit was helaas ook duidelijk te merken aan de vangsten. Voor het openstellen van de weilanden een speciaal woord van dank naar de familie Ophof, de familie Wennemars en de familie Kamphuis. We zijn als vereniging erg blij met de goede samenwerking van landeigenaren.
De karperkoppel wedstrijden gaan in het aankomende seizoen een andere vorm krijgen, het groeiende aantal karpervissers heeft ons doen besluiten dat de huidige koppelwedstrijden te weinig plaats verlenen voor alle geïnteresseerde leden. Hier zijn we achter de schermen druk mee bezig, houd onze website en/of sociale media kanalen in de gaten voor meer informatie.
Afgelopen jaar zijn we door de vele regenval extra druk geweest met het snoeien en bijhouden van de stekken langs onze geliefde wateren. Dit kost veel tijd en energie, als er vrijwilligers zijn die ons hierbij willen ondersteunen dan horen wij het graag!
Eén de hoogtepunten van het afgelopen jaar was toch wel het uitje ter gelegenheid van het afscheid van Ab Westerkamp als actief bestuurslid. Zoals we allemaal weten is Ab erelid en heeft hij twee termijnen gediend als bestuurslid. Als bedankje zijn we een dagdeel wezen vissen op een forellenvijver in Ruinerwold. Ab liet ook hier weer zien een zeer goede visser te zijn want als het een wedstrijd was dan ging hij er met eerste plaats vandoor.
.Algemene ledenvergadering 2023

De algemene leden vergadering werd op 3 Maart gehouden in de Trefkoele+. Er waren 40 leden aanwezig. Naast de reguliere bestuurszaken werd er genoten van (en niet geheel onbelangrijk) de jaarlijkse bingo.

Bestuurssamenstelling (na de ALV 3 Maart 2023)
VoorzitterStefan Everts
PenningmeesterTim Bergman
SecretarisAlwin Reimert
LedenadministratieTim Bergman
Algemeen bestuurslidJan Kulsdom
Algemeen bestuurslid Renée Oude Breuil
Algemeen bestuurslid Robbin Sandink
Algemeen bestuurslidRemco Westerhof.

Jeugd/ Wedstrijden
Er werden afgelopen jaar wederom 8 jeugdwedstrijden gevist, deze werden allemaal gevist op de Bellingeweer vanwege het zeer goede bestand aan witvis. In 2023 is er zelfs iets bijzonders gebeurd. De winnares van 2021 en 2022 heeft de competitie in 2023 wederom gewonnen waardoor zij de grote wisselbeker mag houden! Buiten deze mooie prestatie willen wij alle jeugdleden complimenteren met hun deelname aan de wedstrijden. Ook buiten de wedstrijden om zien we veel jeugd aan de waterkant en daar zijn we zeer content mee.

Bestuur avond

De bestuursavond hebben we gehouden bij Eten & Zo in Zwolle, na een fanatiek uurtje bowlen werd er genoten van het heerlijke eten in het wereldrestaurant en werden er een boel nieuwe plannen besproken voor het verenigingsjaar van 2023.

Controles 2023
Net zoals in het jaar 2023 zullen de controleurs ook in 2024 zich weer houden aan een vast controleschema, mocht u vragen of opmerkingen hebben over allerlei zaken rondom de waterkant dan kunt u zich wenden tot één van deze controleurs

Leden
Ook het afgelopen jaar hebben we het ledenaantal weer zien stijgen, sinds 2017 zien we een stijging van ons ledenaantal. Sinds dit jaar is ons ledenaantal 665, wij zien dit als een positieve ontwikkeling voor onze vereniging.

Uitslagen diverse wedstrijden 2023
Jeugd wedstrijd 1e plaats: Lysanne Pierik met in totaal 30 meter
Seniorenwedstrijd 1e plaats: Dhr. Ab Westerkamp met in totaal 32.730 gram
55 plus wedstrijd 1e plaats voor Dhr. Jan Kulsdom. met in totaal 30.200 gram
Nacht koppelwedstrijd : 1e plaats: Dhr. Robert Hilgenkamp En Dhr. Rudy De Graaf met in totaal 50170 gram
Grote koppelwedstrijd: Dhr. Bersma en Dhr. Bokhoven met in totaal 22.290 gram
Karper Koppelwedstrijd: 1e plaats: Dhr. Jeroen van der kamp en Dhr. Gert Wierbos met in totaal 112kg

Woord van dank
Tenslotte wil het bestuur iedereen bedanken die zich op wat voor manier ook, heeft ingezet voor onze vereniging. Een speciaal woord van dank gaat uit naar dierenspeciaalzaak Kloosterman voor het sponsoren van vele wedstrijden en naar alle landeigenaren voor het verlenen van de toegang naar onze geliefde waterkant.