Agenda ALV

Agenda 115e algemene ledenvergadering HSV de Brasem

Datum: Vrijdag 3 Maart 2023.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Panoramazaal Trefkoele+

1.Opening.

2.Ingekomen stukken.

3.Notulen ALV 2023.

4.Jaarverslag secretaris 2023.

5.Jaarverslag penningmeester 2023.

6.Bevindingen kascommissie. (Dhr.J.Herbrink en Dhr. S.Wilmink.

7.Vaststellen contributie 2025.
Het bestuur is voornemend om geen verhoging door te voeren voor 2025 exclusief de mogelijke verhogingen van SVN en SVON

8.Bestuursverkiezing.
Dhr. J.Kulsdom is aftredend en niet herkiesbaar.

Pauze.
Diavoorstelling Met sfeerbeelden van 2023.

9.Prijsuitreiking diverse wedstrijden.

10.Rondvraag.

11.Sluiting.