Algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt op de eerste vrijdag van maart onze algemene ledenvergadering gehouden.

Datum: vrijdag 1 Maart 2024
Plaats: Trefkoele+, Ruigedoornstraat 105, Dalfsen
Aanvang: 20.00 uur


Voorafgaand aan de vergadering zal de agenda van de jaarvergadering gepubliceerd worden op Dalfsennet en op de website van onze vereniging. Op de website van onze vereniging kunt u dan tevens kennis nemen van de concept notulen van de algemene ledenvergadering van 3 Maart 2023.

Na afloop van de vergadering is er de traditionele bingo met een uitgebreid prijzenpakket. Voor alle aanwezigen zijn er ook een aantal gratis consumpties.

Eventuele onderwerpen die u behandeld wilt hebben op de jaarvergadering kunt u tot 5 dagen voor de jaarvergadering schriftelijk doorgeven aan het secretariaat of via het contactformulier op de website.